عرض المشاركات من سبتمبر, 2014

Công thức thành công

Nếu A bằng thành công , sau đó công thức là A = X + Y + Z, trong đó X là " làm việc ", Y là " chơi ", và Z là " ngậm miệng ". Albert Einstein (1879 - 1955)

تحميل المزيد من المشاركات
لم يتم العثور على أي نتائج